Cân siêu thị >> Cân siêu thị

Cân siêu thị
Giá: Liên hệ
Cân tính tiền GRE/GREP
Thông tin chung
* Đặc điểm cân
  • Cân có thể chứa được 99 dữ liệu
  • Cân có thể linh hoạt điều chỉnh thay đổi giá
  • Tính năng báo pin yếu khi nguồn sắp hết
  • Màn hình đọc số tinh thể lo3ngco1 đèn backligh dễ đọc số
  • Độ phân giái cân 1/3,000

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Model                                                         Khả năng cân                              
Độ đọc                                                  
 GRE/GREP-3 3kg 1g
 GRE/GREP-6 6kg 2g
 GRE/GREP-15 15kg 5g
 GRE/GREP-30 30kg 10g
 Nhiệt độ cho phép sử dụng
 0ºC- 40ºC
 
 Nguồn điện
AC 110V/230V
 
 Kích thước  cân
GRE    : 315 mmx 115mm x 353mm
GREP: 315 mm xx 535mm x 353mm
 Kích thước đĩa cân
318 mm  x 255 mm
 
 Màn hình đọc số
  Tinh thể lỏng 6 số ,chiều cao số 14 mm có đèn backilight