Cân phân tích kỹ thuật >> Cân phân tích kỹ thuật

Cân phân tích kỹ thuật
Giá: Liên hệ
AV series
Thông tin chung
CÂN PHÂN TÍCH  KỸ THUÂT ADVENTURE PRO

* Tính năng kỹ thuật
Cân có nhiều chế độ cân có thể đáp ứng những yêu cầu ứng dụng khác nhau của người sử dụng
+ Cân theo tỷ lệ %
+ Cân theo định dạng giá trị trọng lượng Gross/ Net
+ Chế độ cân tĩnh
+ Chế độ cân động nhờ chế độ lọc số
+ Có thể chuyển đổi qua lại các đơn vị lượng phổ biến khác nhau.
+ Cân có thể tự động chuẩn với hệ thống quả cân chuẩn đã được lắp đặt trong máy khi thao tác trực tiếp từ bàn phím cân.
+ Cân có 14 đơn vị, có thể chuyển đổi trực tiếp qua lại
+ Cân có tính năng đếm mẫu,cân %
+ Màn hình đọc số tinh thể lỏng, có đèn phát sáng
+ Chương trình ứng dụng phần mềm đa năng: hiển thị ngày ,giờ,......
+ Chức năng cân trừ bì bằng hai chế độ : Trừ bì trực tiếp bằng trọng lượng bì, trừ bì bằng cách nhập giá trị trọng lượng bì đã biết trước.
+ Màn hình diot matrix thế hệ mới vớ độ phân giải cao,có đèn phát sáng
*Giao tiếp với các thiết bị ngoại vi: Câncó cổng truyền RS-232 giao tiếp với máy vi tính, máy in, dụng cụ phân tích. Tùy theo nhu cầu, người sử dụng có thể áp dụng  trong mô hình tự động hoá. Dữ liệu cân được lưu hay in ra theo chuẩn ISO/GLP để có thể dùng cân  như một thiết bị đo lường trong hệ thống quản lý chất lượng

 LỌAI CÂN
 TẢI TRỌNG
ĐỘ ĐỌC
 ĐỘ ỔN ĐỊNH
 CHUẨN TỰ ĐỘNG
Đĩa Cân
AV53 51g
 0.001g ±0.002 không Ø 10cm
AV212
 210 g 0.01g  ±0.002 không Ø 12cm
 AV412 410g  0.01g  ±0.002 không 14.9 x 16.2cm
 AV812 810g 0.01g  ±0.002 không14.9 x 16.2cm
AV2101
 2100g 0.01g ±0.2 không14.9 x 16.2cm
AV4101 4100g 0.01g ±0.2không
14.9 x 16.2cm
AV8101
 8100g 0.01g ±0.2 Không14.9 x 16.2cm
  Nhiệt độ cho phép sử dụng 10ºC - 40ºC

 Nguồn điện sử dụng  AC 220V hoặc Pin AA (không kèm theo )