Cân phân tích kỹ thuật >> Cân phân tích kỹ thuật

Cân phân tích kỹ thuật
Giá: Liên hệ
EP6100
Thông tin chung
CÂN PHÂN TÍCH KỸ THUÂT EXPLORE

* Tính năng kỹ thuật
Cân có nhiều chế độ cân có thể đáp ứng những yêu cầu ứng dụng khác nhau của người sử dụng
+ Cân theo tỷ lệ %
+ Cân theo định dạng giá trị trọng lượng Gross/ Net
+ Chế độ cân tĩnh
+ Chế độ cân động nhờ chế độ lọc số
+ Có thể chuyển đổi qua lại các đơn vị lượng phổ biến khác nhau.
+ Cân có thể tự động chuẩn với hệ thống quả cân chuẩn đã được lắp đặt trong máy khi thao tác trực tiếp từ bàn phím cân.
+ Cân có 17 đơn vị, có thể chuyển đổi trực tiếp qua lại
+ Cân có tính năng đếm mẫu
+ Màn hình đọc số độ phân giải cao thế hệ mới Diot matrix
+ Chương trình ứng dụng phần mềm đa năng: hiển thị ngày ,giờ,......
+ Chức năng cân trừ bì bằng hai chế độ : Trừ bì trực tiếp bằng trọng lượng bì, trừ bì bằng cách nhập giá trị trọng lượng bì đã biết trước.
+ Màn hình diot matrix thế hệ mới vớ độ phân giải cao,có đèn phát sáng
*Giao tiếp với các thiết bị ngoại vi: Câncó cổng truyền RS-232 giao tiếp với máy vi tính, máy in, dụng cụ phân tích. Tùy theo nhu cầu, người sử dụng có thể áp dụng  trong mô hình tự động hoá. Dữ liệu cân được lưu hay in ra theo chuẩn ISO/GLP để có thể dùng cân  như một thiết bị đo lường trong hệ thống quản lý chất lượng

 LỌAI CÂN
 TẢI TRỌNG
ĐỘ ĐỌC
 CHUẨN TỰ ĐỘNG
Đĩa Cân
 EP213 210 g
 0.001g không Ø 12cm
 EP213C  210 g 0.001g Có Ø 12cm
 EP613 610g 0.001g không Ø 12 cm
 EP613C 610g 0.001g Có Ø  12cm
 EP413D 100/410g 0.001/0.1g Không Ø12 cm
 EP413DC 100/410g 0.001/0.1g Có Ø 12 cm
 EP612 610g 0.01g Không 17.2 x17.2cm
 EP612C 610g 0.01g Có 17.2 x17.2cm
 EP2102 2100g 0.01g không 17.2 x17.2cm
 EP2102C 2100g 0.01g có 17.2 x17.2cm
 EP4102 4100 g
 0.01g không 17.2 x17.2cm
 EP4102C 4100 g
 0.01g có 17.2 x17.2cm
 EP6102 6100 g 0.01g không 17.2 x17.2cm
 EP6102C 6100g 0.01g có 17.2 x 17.2 cm
 EP8102 8100g 0.01g không 20.3 x20.3 cm
 EP8102C 8100g 0.01g có 20.3 x 20.3 cm
  Nhiệt độ cho phép sử dụng 10ºC - 40ºC (cho sê ri chuẩn tự động)
 10ºC - 30ºC ( cho sê ri không chuẩn tự động)
 Nguồn điện sử dụng  AC 220V/ 50-60Hz
 Kích thước cân (D X R X C)
 21.5 X 10.3 X 35 cm