Quả cân chuẩn F2-M1 >> Quả cân chuẩn

Quả cân chuẩn
Giá: Liên hệ
Quả M1
Thông tin chung
*     Quả cân chuẩn M1
-     Chất liệu quả cân bằng gang
-     Quả được kiểm định bởi trung tâm đo lường.

 LOẠI QUẢ CÂN
 CHẤT LIỆU
 Quả cân 5kg
 Gang
 Quả cân 10kg
 Gang
 Quả cân 20kg
 Gang