Quả cân chuẩn F2-M1 >> Quả cân chuẩn

Quả cân chuẩn
Giá: Liên hệ
Quả F2
Thông tin chung
* Các loại quả cân :

- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác F1,F2
- Chất liệu quả cân : inox, đồng ,gang.
- Hộp đựng trong hộp gỗ lót nhung,bao tay,nhíp.

* Bộ quả cân chuẩn F2 (1g- 500g)
- Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác  F2.

 LOẠI QUẢ CÂN     
 SỐ LƯỢNG QUẢ
 CHẤT LIỆU
 Quả cân 1g
 1  Inox
 Quả cân 2g
 2  Inox
 Quả cân 5g
 5  Inox
 Quả cân 10g
 1  Inox
 Quả cân 20g
 2  Inox
 Quả cân 50g
 1  Inox
 Quả cân 100g
 1  Inox
 Quả cân 200g
 2  Inox
 Quả cân 500g
 1  Inox
* Quả cân các loại.

 LOẠI QUẢ CÂN
 CHẤT LIÊU
 Quả cân 1g,2g,5g,10g,20g,50g,100g,200g
 Inox,Đồng
 Quả cân 1kg,2kg,5kg
 Inox,Đồng