Đầu hiển thị trong công nghiệp >> Đầu hiển thị

Đầu hiển thị
Giá: Liên hệ
Đầu hiển thị EX2002
Thông tin chung
* Thông số kỹ thuật :
- Đầu thiết kế gọn  thích hợp sử dụng cho tất cả hệ thống cân băng tải
- Màn hình đọc số LED đọ, 6 số chiều cao 16 mm
- Các đơn vị gồm có : kg,g, tấn, lb
- Tính năng trừ bì, tính trọng lượng tổng

* Tùy chọn :
- OP -01 RS-422/R-485/RS-232
- OP -02 -1 BCD parallel data output interface (Open collecctor)
- OP -02-2BCD parallel data output interface(TTL)
- OP -03 16 bits
- OP -04E Relay output (4in/4out)
- OP -04C Hi/Lo/Ok(BCD)
- OP -04F Set point Input interface (BCD)
- OP - 05 Control I/O (8 In/8 out) interface
- OP - 05E Relay out put (8in /8 out)

 Nhiệt độ cho phép sử dụng                                        
    
                             OºC - 40ºC                                                            
 Nguồn điện sử dụng
 Ac 100V- 240V,50/60Hz
 Kích thước đầu hiển thị
 96 mm x 480mm x 140 mm (W X H X D)
 màn hình đọc số
 LED, 6 số , chiếu cao 16 mm